Ons verhaal

Bestrijd de opwarming van de Aarde

 

We moeten de opwarming van de aarde beperken tot 2° C. Daarover zijn de wetenschappers het eens. Maar er zit steeds meer CO2 in de lucht. Wat is de oplossing voor de opwarming van de aarde? Eén: de algemene uitstoot verminderen. Twee: de uitstoot van broeikasgassen afzwakken.

 

Wat als we dat niet doen?

 

De mens is actief. Hij verbrandt fossiele brandstoffen en hij kapt bossen. Daardoor stijgt het niveau van CO2, overal ter wereld. Dat voel je zelf: de gemiddelde temperatuur gaat omhoog. Schieten we nu niet in actie? Dan zijn de ecologische, economische en sociale gevolgen een ramp.

 


Onze visie

 

Een kleine stap met Greenwins is een grote stap voor klimaat. 

Greenwins geeft mensen hun toekomst weer in handen. Stel dat we een klein stukje kunnen veranderen in de besluitvorming van velen … Bijgevolg leidt dat tot drastische verbeteringen voor onze planeet.

Laten we daarom samen onze verantwoordelijkheid nemen. Nu, en voor een betere toekomst. Samen met deze mensen én jou ondernemen we wereldwijd actie. Voor iedereen. Voor vandaag. En voor de komende generaties. Met de steun van geweldige partnerships, geverifieerde klimaatprojecten en gemotiveerde Greenwinners dragen we bij aan:

  • Duurzame besluitvorming
  • Koolstofarme ontwikkeling
  • Oplossingen tegen klimaatverandering

Onze partners